کامپیوتر کوانتومی​​​​​​​


قدرت پردازش کامپیوترهای کوانتومی برای بعضی از مسائل بسیار بیشتر از ابر کامپیوترهای کلاسیک است. برای مثال، کامپیوترهای کوانتومی می توانند مسئله ی رمزگشایی را در حدود دقیقه حل کنند. حل کردن این مسئله برای ابر کامپیوترهای کلاسیک چند میلیارد سال طول میکشد
​​​​​​​

اطلاعات بیشتر

رمزنگاری کوانتومی​​​​​​​


با ظهور کامپیوترهای کوانتومی، امنیت تمامی رمزنگاری های مرسوم امروزی از بین می رود. بنابراین باید برای مقابله با این تهدید، از روش های رمزنگاری قوی تری استفاده کرد. یکی از راه های پیشنهادی، استفاده از رمزنگاری کوانتومی است. شکستن این گونه رمزنگاری ها غیر ممکن است

اطلاعات بیشتر

حسگرهای کوانتومی​​​​​​​


حس گرهای کوانتومی برای اندازه گیری کمیت های فیزیکی با دقت بسیار بالا یا در مقیاس های بسیار کوچک و در طیف وسیعی از فناوری های مهم و حیاتی کاربرد دارند. نسل گذشته ی حس گرهای کوانتومی مانند ساعت های اتمی یا مغناطیس سنج های کوانتومی سالهاست که مورد استفاده قرار گرفته اند. از کاربردهای جدید حسگرهای کوانتومی می توان به کمک به مطالعه‌ و کشف خواص مواد جدید مانند کشف اجزای صنایع شیمیایی، کمک به مطالعه‌ی مکانیسم‌های دارورسانی و کشف داروهای جدید، کمک به کشف برخی بیماری‌ها در مراحل ابتدایی و ... است
​​​​​​​

اطلاعات بیشتر