همایش مجازی آشنایی با گرایش علوم اطلاعات کوانتومی- مرکز علوم و فناوری کوانتومی دانشگاه فردوسی مشهد

همایش مجازی آشنایی با گرایش علوم اطلاعات کوانتومی- مرکز علوم و فناوری کوانتومی دانشگاه فردوسی مشهد
در این همایش مجازی نیم‌روزه، جنبه‌های مختلف علوم اطلاعات کوانتومی معرفی و بر پیوندهای مختلف این رشته با دیگر گرایش‌های فیزیک تاکید خواهد شد. این معرفی می‌تواند به دانشجویان برای انتخاب راه پژوهشی آینده آنها کمک کند. زمان: 10 خرداد 1403   سخنرانی اول: محمد‌علی جعفری‌زاده (دانشگاه تبریز) - درهم‌تنیدگی کوانتومی         سخنرانی دوم: دکتر صالح رحیمی(پژوهشگاه دانش‌های بنیادی) -از تداخل کوانتومی تا محاسبات کوانتومی       سخنرانی سوم: دکتر …
ادامه مطلب

مبانی فیزیک مراکز نیتروژن تهی جا و استفاده در حسگری مغناطیس

مبانی فیزیک مراکز نیتروژن تهی جا و استفاده در حسگری مغناطیس
سایکت عنوان: مبانی فیزیک مراکز نیتروژن تهی جا و استفاده در حسگری مغناطیسی سخنران: دکتر مرتضی رفیعی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهرود زمان: 10 اردیبهشت 1403 آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM  
ادامه مطلب

یک سیستم کوانتومی چقدر سریع میتواند تحول یابد؟

یک سیستم کوانتومی چقدر سریع میتواند تحول یابد؟
سایکت عنوان: یک سیستم کوانتومی چقدر سریع میتواند تحول یابد؟ سخنران: دکتر سید جواد اخترشناس- هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد زمان: 7 اسفند 1402 آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM  
ادامه مطلب

اپتومکانیک: در جستجوی برهمکنش فوتون و فونون

اپتومکانیک: در جستجوی برهمکنش فوتون و فونون
سایکت عنوان: اپتومکانیک: در جستجوی برهمکنش فوتون و فونون سخنران: دکتر امیدرضا رنجبر نائینی- محقق پسادکتری آزمایشگاه بین المللی نانوتکنولوژی ایبریا- پرتغال زمان: 23 بهمن 1402 آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM  
ادامه مطلب

اپتیک کوانتومی آزمایشگاهی در ایران

اپتیک کوانتومی آزمایشگاهی در ایران
ستاد توسعه فناوری‌های اپتیک و کوانتوم عنوان: اپتیک کوانتومی آزمایشگاهی در ایران سخنران: دکتر علی معتضدی فرد، پژوهشگر مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران زمان: 26 فروردین 1403- به مناسبت روز جهانی کوانتوم آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM  
ادامه مطلب

مبانی نظریه کوانتوم در آزمایشگاه

مبانی نظریه کوانتوم در آزمایشگاه
ستاد توسعه فناوری‌های اپتیک و کوانتوم عنوان: مبانی نظریه کوانتوم در آزمایشگاه سخنران: دکتر علی آیت اله رفسنجانی، دکتری فیزیک بنیادی از دانشگاه شریف زمان: 26 فروردین 1403- به مناسبت روز جهانی کوانتوم آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM  
ادامه مطلب

برآورد کوانتومی از دیدگاه نظری

برآورد کوانتومی از دیدگاه نظری
ستاد توسعه فناوری‌های اپتیک و کوانتوم عنوان: برآورد کوانتومی از دیدگاه نظری سخنران: دکتر مجید حسنی، پژوهشگر پسادکتری در موسسه فیزیک دانشگاه لایدن هلند زمان: 26 فروردین 1403- به مناسبت روز جهانی کوانتوم آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM  
ادامه مطلب

دسته بندی ها

​محبوب ترین دوره ها