مقایسه بیشترین میزان سرمایه گذاری انجام شده در حوزه کوانتوم در سال 2022 و 2023

- کشور چین مانند گذشته همچنان با فاصله قابل توجهی از سایر کشورهای مطرح پیشتاز این سرمایه گذاری است. 

- بریتانیا در طول یک سال  حدود ۳ میلیارد دلار در این حوزه تزریق کرده و از آمریکا سبقت گرفته‌است.  

- سرمایه‌گذاری کره جنوبی نیز در این مدت چشمگیر بوده است.

منبع

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها