سه شنبه های کوانتومی- نخستین گام بسوی پیاده سازی چیدمان تصویربرداری کوانتومی

نخستین گام بسوی پیاده سازی چیدمان تصویربرداری کوانتومی

اولین سمینار تخصصی سه شنبه های کوانتومی برگذار شده توسط مرکز فناوری‌های کوانتومی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1402

سخنران: دکتر حمیدرضا محمدی خشوئی-دانشکده‌فیزیک‌،دانشگاه‌اصفهان

زمان: 19 اردیبهشت 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها