سه شنبه های کوانتومی- همدوسی کوانتومی تعمیم‌یافته

عنوان سخنرانی: همدوسی تعمیم‌یافته

سخنران: دکتر اعظم مانی- دانشکده‌علوم‌مهندسی‌، دانشگاه‌تهران

زمان : 27 تیر 1402

برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما را دنبال کنید.

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها