جایزه نوبل فیزیک 2022 و گیت های کوانتومی

وبینار مرکز کوانتوم دانشگاه اصفهان
عنوان: جایزه نوبل فیزیک 2022 و گیت های کوانتومی
سخنران: دکتر امین بابازاده از دانشگاه وینا
زمان: 14 اردیبهشت 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها