مشکلات علمی و فلسفی نظریه کوانتوم استاندارد

مدرسه علم و فناوری کوانتومی-سایکت
عنوان: مشکلات علمی و فلسفی نظریه کوانتوم استاندارد
سخنران: دکتر مهدی گلشنی
زمان: 18 اردیبهشت 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها