پروتکل توزیع کلید کوانتومی متغیرپیوسته

مدرسه علم و فناوری کوانتومی-سایکت
عنوان: پروتکل توزیع کلید کوانتومی متغیرپیوسته
سخنران: دکتر مجتبی گلشنی گروه فیزیک دانشگاه باهنر کرمان
زمان: 1 خرداد 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها