الگوریتم‌های ضرب کوانتومی

مدرسه علم و فناوری کوانتومی-سایکت
عنوان: الگوریتم‌های ضرب کوانتومی
سخنران: دکتر مهدی رمضانی دکتری اطلاعات کوانتومی از دانشگاه شریف
زمان: 26 تیر 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها