عملگر زمان و آزمایش دو شکاف کوانتومی

مدرسه علم و فناوری کوانتومی-سایکت
عنوان: عملگر زمان و آزمایش دو شکاف کوانتومی
سخنران: دکتر محمد جواد کاظمی، دکتری فیزیک ذرات بنیادی از دانشگاه شهید بهشتی
زمان: 9 مرداد 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها