برآورد کوانتومی چند پارامتری

مدرسه علم و فناوری کوانتومی-سایکت
عنوان: برآورد کوانتومی چند پارامتری
سخنران: دکتر مجید حسنی، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف
زمان: 23 مرداد 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها