کانال های کوانتومی و چگونگی بازیابی اطلاعات پس از عبور از آن کانال

مدرسه علم و فناوری کوانتومی-سایکت
عنوان: کانال های کوانتومی و چگونگی بازیابی اطلاعات پس از عبور از آن کانال
سخنران: دکتر مرتضی مرادی، دکتری فیزیک از دانشگاه ورشو لهستان
زمان: 6 شهریور 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها