قضیه کوخن اشپکر و بعضی مسائل مفهمومی در مکانیک کوانتوم

مدرسه علم و فناوری کوانتومی-سایکت
عنوان: قضیه کوخن اشپکر و بعضی مسائل مفهمومی در مکانیک کوانتوم
سخنران: دکتر رسول رکنی زاده از گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
زمان: 3 مهر 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها