تکنیک اپتوژنتیک ابزاری برای کنترل اپتیکی سیستم‌های بیولوژیکی

مدرسه علم و فناوری کوانتومی-سایکت
عنوان: تکنیک اپتوژنتیک ابزاری برای کنترل اپتیکی سیستم‌های بیولوژیکی
سخنران: دکتر ساره رستمی، دکتری علوم اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان: 17 مهر 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها