اپتیک کوانتومی و کاربردهای آن در تصویربرداری، اسپکتروسکوپی و جذب کامل تک فوتون

مدرسه علم و فناوری کوانتومی-سایکت
عنوان: اپتیک کوانتومی و کاربردهای آن در تصویربرداری، اسپکتروسکوپی و جذب کامل تک فوتون
سخنران: دکتر عباس قاسم پوراردکانی گروه فیزیک دانشگاه شیراز
زمان: 1 آبان 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها