درک ناموضعیت در نظریه کوانتوم

مدرسه علم و فناوری کوانتومی-سایکت
عنوان: درک ناموضعیت در نظریه کوانتوم
سخنران: دکتر مریم افسری، فارغ التحصیل دکتری از دانشگاه شریف
زمان: 29 آبان 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها