تولید نور پیوسته

مدرسه علم و فناوری کوانتومی-سایکت
عنوان: تولید نور پیوسته
سخنران: دکتر محمد آقابلوری زاده از گروه دانشگاه وابسته یزد
زمان: 13 آذر 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها