بررسی راه‌های انتقال جمعیت در سیستم‌های اتمی و کاربردهای آن

مدرسه علم و فناوری کوانتومی-سایکت
عنوان: بررسی راه‌های انتقال جمعیت در سیستم‌های اتمی و کاربردهای آن
سخنران: دکتر مهدی خزائی نژاد از گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
زمان: 25 دی 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها