کیوبیتهای ابررسانا و توپولوژیک: خمیر مایه محاسبات کوانتومی پیشرفته

انجمن هسته ای ایران- کمیته فیزیک هسته‌ای و شتابگرها
عنوان: کیوبیت های ابررسانا و توپولوژیک: خمیر مایه محاسبات کوانتومی پیشرفته
سخنران: دکتر مهدی بیدرنگ، محقق پسادکتری در دانشگاه تورنتو
زمان: 27 مهر 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها