رایانش کوانتومی و پیوندهای آن با دیگر رشته های علوم

گروه فیزیک دانشگاه جهرم
عنوان: رایانش کوانتومی و پیوندهای آن با دیگر رشته های علوم
سخنران: دکتر وحید کریمی پور، استاد تمام گروه فیزیک دانشگاه شریف
زمان: 15 آبان 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها