حسگرهای کوانتومی ابررسانا- نگرش، ساخت و کاربردهای آن ها

مرکز علوم و فناوری کوانتومی دانشگاه اصفهان
عنوان: حسگرهای کوانتومی ابررسانا- نگرش، ساخت و کاربردهای آن ها
سخنران: دکتر مهدی بیدرنگ، محقق پسادکتری در دانشگاه تورنتو
زمان: 18 آذر 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها