نشست تخصصی علوم و فناوری کوانتوم و چشم‌انداز آینده

اندیشکده علم و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
عنوان: نشست تخصصی علوم و فناوری کوانتوم و چشم انداز آینده
سخنرانان: دکتر محمدمهدی شیخ جباری(مقدمه ای بر دیدگاه جهان فیزیکی از منظر اطلاعات کوانتومی)
دکتر علی رضاخانی(رایانش کوانتومی)
دکتر اعظم مانی (اطلاعات کوانتومی و آینده ی پیش رو)

دکتر علی اسفندیار (چشم انداز کاربرد نظریه کوانتوم در تحولات آینده

دکتر رسول رکنی زاده (ارائه جمع بندی و نکات پایانی نشست
آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها