تاریخ شکل‌گیری مکانیک‌کوانتوم

انجمن علمی ژرفا
عنوان:تاریخ شکل‌گیری مکانیک‌کوانتوم
سخنران: رسول رکنی‌زاده، استاد فیزیک نظری و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
زمان: 10 فروردین 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها