آشنایی چارچوب‌های مرجع کوانتومی

انجمن علمی ژرفا
عنوان:آشنایی چارچوب‌های مرجع کوانتومی
سخنران: دکتر محمدجواد کاظمی (دانش آموخته دکتری فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه شهید بهشتی)
زمان: 17 آبان 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها