مجموعه داستان کوانتوم

تیم اطلس کوانتوم این بار برای آشنایی بهتر شما عزیزان با  مفاهیم  و پدیده‌هایی که در پیدایش مکانیک کوانتومی نقش به سزایی داشتند، مجموعه داستان کوانتوم را تهیه کرده است. این مجموعه به پیش‌نیاز احتیاج ندارد و در آن سعی شده تا با حفظ روند تاریخی و  به ترتیب رخداد، به تمامی اتفاقات مهم در شکل گیری کوانتوم پرداخته شود. در این مجموعه از جذاب ترین ویدیوهایی که در هر موضوع آماده بوده کمک گرفته شده تا موضوع هر قسمت  به خوبی و با تصویرپردازی مناسب در ذهن شما بنشیند. قسمت‌های  این دوره را، هم در کانال کوانتوم استم و هم در سایت مجموعه کوانتوم  اطلس میتوان دنبال کرد.

 

 

قسمت اول :

در اولین قسمت این مجموعه، موضوع نور و نظریه های مرتبط با آن از گذشته تا حال بررسی می‌گردد و همچنین درستی یا غلطی این نظریه ها در کنار درک کنونی ما از نور عنوان می‌شود.

 

 

قسمت دوم:

 بعد از نگاهی به تاریخچه نور و بررسی خاصیت موجی ذره ای نور، به سراغ یکی از آزمایش‌هایی میرویم که خاصیت موجی نور را نشان می‌دهد. می‌توان گفت اولین بار سال 1801 در زمانی که نه لیزری وجود داشت و نه تفنگ الکترونی، دنیای کوانتوم خودش را با این آزمایش به انسان‌ها معرفی کرد. 

 

 

قسمت سوم :

در سومین قسمت داستان کوانتوم به پدیده‌ی پرتوزایی و انواع آن پرداخته شده است.

 

 

 

قسمت چهارم:

در قسمت چهارم داستان کوانتوم به روش طیف سنجی اتمی و کاربردهای آن پرداخته است.
 

 

 

قسمت پنجم:

در قسمت پنجم داستان کوانتوم به پدیده تابش جسم سیاه و نظریه‌های مختلف درمورد آن پرداخته شده است.

 

 

قسمت ششم:

در قسمت ششم داستان کوانتوم به معرفی پدیده فوتوالکتریک پرداخته شده است.

 

 

قسمت هفتم:

در قسمت هفتم داستان کوانتوم به معرفی #اسپین و آزمایش #اشترن_گرلاخ پرداخته شده است.

 

 

قسمت هشتم:

در قسمت هشتم داستان کوانتوم به معرفی طول موج دیبروی پرداخته شده است.

 

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها