برآورد کوانتومی از دیدگاه نظری

ستاد توسعه فناوری‌های اپتیک و کوانتوم

عنوان: برآورد کوانتومی از دیدگاه نظری

سخنران: دکتر مجید حسنی، پژوهشگر پسادکتری در موسسه فیزیک دانشگاه لایدن هلند

زمان: 26 فروردین 1403- به مناسبت روز جهانی کوانتوم

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها