خواص موجی ذرات

سایکت
عنوان: خواص موجی ذرات
سخنران: دکتر مجتبی گلشنی
زمان: 29 فروردین 1403

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها