اپتومکانیک: در جستجوی برهمکنش فوتون و فونون

سایکت
عنوان: اپتومکانیک: در جستجوی برهمکنش فوتون و فونون
سخنران: دکتر امیدرضا رنجبر نائینی- محقق پسادکتری آزمایشگاه بین المللی نانوتکنولوژی ایبریا- پرتغال
زمان: 23 بهمن 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها