یک سیستم کوانتومی چقدر سریع میتواند تحول یابد؟

سایکت
عنوان: یک سیستم کوانتومی چقدر سریع میتواند تحول یابد؟
سخنران: دکتر سید جواد اخترشناس- هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
زمان: 7 اسفند 1402

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها