همایش مجازی آشنایی با گرایش علوم اطلاعات کوانتومی- مرکز علوم و فناوری کوانتومی دانشگاه فردوسی مشهد

در این همایش مجازی نیم‌روزه، جنبه‌های مختلف علوم اطلاعات کوانتومی معرفی و بر پیوندهای مختلف این رشته با دیگر گرایش‌های فیزیک تاکید خواهد شد. این معرفی می‌تواند به دانشجویان برای انتخاب راه پژوهشی آینده آنها کمک کند.

زمان: 10 خرداد 1403

 

سخنرانی اول: محمد‌علی جعفری‌زاده (دانشگاه تبریز) - درهم‌تنیدگی کوانتومی

 

 

 

 

سخنرانی دوم: دکتر صالح رحیمی(پژوهشگاه دانش‌های بنیادی) -از تداخل کوانتومی تا محاسبات کوانتومی

 

 

 

سخنرانی سوم: دکتر لاله معمارزاده (دانشگاه صنعتی شریف)- آشنایی با سیستم‌های کوانتومی باز

 

 

 

سخنرانی چهارم: دکتر علی رضاخانی (دانشگاه صنعتی شریف)-کنترل دینامیک در سیستم‌های کوانتومی

 

 

 

سخنرانی پنجم: دکتر شهریار سلیمی (دانشگاه کردستان)- نگاهی نو به اصل عدم‌قطعیت هایزنبرگ

 

 

 

سخنرانی ششم: دکتر سیدجواد اخترشناس (دانشگاه فردوسی مشهد) عدم‌قطعیت انرژی‌زمان و محدودیت سرعت کوانتومی

 

 

 

 سخنرانی هفتم: دکتر صادق رئیسی (دانشگاه صنعتی شریف)- روش‌های پیاده‌سازی فناوری‌های کوانتومی

 

 

 

سخنرانی هشتم: دکتر وحید کریمی‌پور (دانشگاه صنعتی شریف)- رایانش کوانتومی و تاثیر آن در رشته‌های دیگر فیزیک

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها