مسئله اندازه‌گیری در مکانیک کوانتومی

سایکت
عنوان: مسئله اندازه‌گیری در مکانیک کوانتومی
سخنران: دکتر قدیر جعفری
زمان: 24 اردیبهشت 1403

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها