گرانش کلاسیک پساکوانتومی

سایکت
عنوان: 

گرانش کلاسیک پساکوانتومی
سخنران: دکتر معین ناصری
زمان: 7 خرداد 1403

آدرس کانال تلگرام ما: https://t.me/QuantumSTEM

 

 

 

 

 

 

 

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها