کارگاه سه روزه فناوری های کوانتومی در شریف برگزار می‌شود.

این کارگاه توسط مدرسه کوانتومی سایکت و در مورد مباحث مطرح در زمینه کوانتوم با عناوین آموزشی مخابرات کوانتومی، حسگرهای کوانتومی، کوانتوم بیولوژی، الگوریتم‌های کوانتومی، سخت افزار و پیاده‌سازی کامپیوترهای کوانتومی همراه با تجزیه و تحلیل ظرفیت‌ بازار فناوری‌های کوانتومی و اشاره به فرصت‌ها و چالش‌ها و پیشرفت‌‌‌های صورت گرفته در این حوزه، با هدف ورود کاربردی و علمی دانشجویان و محققان به دنیای کوانتوم در تاریخ ۱۳ الی ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

https://psiket.com

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها