اطلاعیه کنفرانس فیزیک ایران 1402

کنفرانس فیزیک ایران و بیست و هشتمین همایش دانشجویی فیزیک، در تاریخ ۶ تا ۹ شهریورماه ۱۴۰۲ توسط انجمن فیزیک ایران و دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود. اولویت شرکت با اعضای انجمن فیزیک و ارائه‌دهندگان مقاله است.  لازم است همه‌ی متقاضیان شرکت در کنفرانس از جمله مقاله‌دهندگان، پرسشنامه الکترونیکی ثبت‌نام در کنفرانس را، در این‌ نشانی http://www.psi.ir/f/physics1402 کامل کنند.

https://www.psi.ir/farsi.asp?page=physics1402

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها