سلول‌های بخار اتمی مرجع در ایران بومی سازی شد.

با همت پژوهشگران در شركت حسگر سازان نورگستر مستقر در مركز نوآوري فوتونيك دانشگاه شهيد بهشتي، سلول هاي بخار اتمي مرجع به شكل هاي مختلف و مشخصه هاي مناسب پژوهشگران، بومي سازي شده است. اين درحالي است كه تاكنون با محدوديت هاي بسيار شديد و صرف زمان طولانی و افزوده شدن چند برابري قيمت، از كشور آمريكا وارد مي شده است. اين سلول ها به عنوان هسته هاي اصلي حسگرهاي اتمي، ساعت هاي اتمي و مرجع دقيق فركانسي در كشورها مورد استفاده قرار مي گيرند. اين سلول ها با حفظ صرفه جويي ارزي، قابل رقابت با نمونه هاي اصلي بين المللي هستند.

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها