محققان با استفاده از نانوساختارهای الماس گام مهمی به سوی اینترنت کوانتومی برداشتند

محققان برای اولین بار موفق به تولید فوتون‌هایی با فرکانس‌های پایدار و نسبتا تک‌فام از منابع نور کوانتومی مراکز نقص نیتروژن تهی‌جا در نانوساختارهای الماس شدند. این دستاورد با به‌کارگیری روش‌هایی پیچیده در ساخت و فرآوری نانوالماس‌ها به دست آمد.علاوه بر این، دانشمندان نشان دادند که نرخ‌های ارتباطی کنونی بین سیستم‌های کوانتومی را می‌توان با کمک روش‌های توسعه‌یافته بیش از 1000 برابر افزایش داد که گامی مهم به سمت اینترنت کوانتومی در آینده نزدیک‌ است.دانشمندان کیوبیت های منفرد را در نانوساختارهای بهینه الماس ادغام کردند. این ساختارها 1000 برابر نازک‌تر از موی انسان هستند و امکان انتقال فوتون‌های ساطع شده را به صورت مستقیم به فیبر نوری می‌دهند.البته با این حال هنوز مشکلاتی بر سر راه است، در طول ساخت نانوساختارها، سطح ماده در سطح اتمی آسیب می‌بیند و الکترون‌های آزاد ایجاد شده نویز غیرقابل کنترلی برای ذرات نور تولید شده ایجاد می‌کنند که باعث نوساناتی در فرکانس فوتون‌ها می‌شود و از برخی عملیات‌های کوانتومی مانند ایجاد درهم‌تنیدگی جلوگیری می‌کند.

لینک خبر: https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.13.011042

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها