درهم‌تنیدگی دو یون در فاصله ۲۳۰ متر برای اولین بار

محققان اتریشی برای اولین بار موفق شدند دو یون به دام‌افتاده در دو آزمایشگاه مختلف را درهم‌تنیده کنند. در گذشته درهم‌تنیدگی میان یون‌ها فقط در یک آزمایشگاه و در فواصل چند متری امکان‌پذیر بود.در سال‌های اخیر، محققان روشی را برای انجام این کار با به دام انداختن یون‌ها در تله‌های نوری ابداع کرده‌اند، به گونه‌ای که اطلاعات کوانتومی را می‌توان به طور موثر به ذرات نور منتقل کرد. سپس ذرات نور را می توان از طریق فیبرهای نوری برای اتصال یون‌ها در مکان های مختلف فرستاد. برای انجام این کار، فوتون‌های درهم‌تنیده شده با یون‌ها روی فیبر نوری 500 متری فرستاده‌ شد و درهم‌تنیدگی به دو یون در فاصله دور منتقل شد.این آزمایش نشان می دهد که یون های به دام افتاده یک پلت فرم امیدوارکننده برای شبکه های کوانتومی آینده هستند که شهرها و در نهایت قاره ها را در بر می گیرند.یون‌های به‌دام‌افتاده یکی از سیستم های پیشرو در ساخت کامپیوترهای کوانتومی و سایر فناوری های کوانتومی هستند. برای پیوند چند سیستم کوانتومی، به رابط هایی نیاز است که از طریق آنها اطلاعات کوانتومی منتقل شود که این آزمایش ادامه این مسیر را امیدوارکننده‌تر می‌کند.

لینک خبر: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.130.050803

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها