ایجاد مدارهای کوانتومی به کمک اتم‌های خنثی

دو گروه از محققان به طور مستقل امکان استفاده از اتم های خنثی برای ایجاد مدارهای کوانتومی را نشان دادند. یکی از این گروه ها برای اولین بار با موفقیت الگوریتمی را روی یک کامپیوتر کوانتومی اتم سرد اجرا کردند. گروه دوم، نشان دادند که امکان ساخت یک پردازنده کوانتومی بر اساس انتقال منسجم آرایه های اتمی درهم تنیده وجود دارد. هم‌اکنون برخی از محققان به مطالعه امکان استفاده از اتم‌های خنثی در چنین رایانه‌ای روی آورده‌اند. مزیت چنین رویکردی این است که مقیاس‌پذیری آن برای سیستم‌های بسیار بزرگ‌تر آسان‌تر است - آرایه‌هایی از صدها اتم خنثی قبلاً برای ایجاد دروازه‌های منطقی استفاده شده‌اند. در دو تلاش جدید، هر دو تیم تحقیقاتی نشان دادند که امکان استفاده از چنین رویکردی برای ایجاد مدارهای چند کیوبیتی وجود دارد. آن‌ها از سیستم خود برای اجرای دو الگوریتم کوانتومی متفاوت استفاده کردند – یکی انرژی مولکولی یک اتم معین را اندازه گیری می‌کرد و دیگری برای کار بر روی مسئله MaxCut طراحی شده بود. لینک خبر: https://phys.org/news/2022-04-teams-neutral-atoms-quantum-circuits.html

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها