ساخت کیوبیت تک الکترونی پایدار

گروهی از محققان آمریکایی یک پلتفرم جدید برای ساخت کیوبیت مبتنی بر تک الکترون‌ها ارائه دادند. این تیم گاز نئون را در دمای بسیار پایین به یک جامد تبدیل کردند، سپس الکترون‌ها را از یک لامپ بر روی جامد اسپری کردند و یک الکترون را در آنجا به دام انداختند تا یک کیوبیت ایجاد کنند. به جهت بالا بردن زمان همدوسی کیوبیت که ناشی از برهم کنش کیوبیت و محیط اطراف آن است و از چالش‌های اساسی ساخت کیوبیت‌هاست، محققان تصمیم گرفتند که یک الکترون را روی سطح نئون جامد فوق خالص در محیط خلاء به دام بیندازد. نئون یکی از شش عنصر بی اثر است، به این معنی که با عناصر دیگر واکنش نشان نمی‌دهد. در تحقیقات قبلی از هلیوم مایع به عنوان وسیله ای برای نگهداری الکترون ها استفاده می کردند. این ماده به راحتی از نقص خالص‌سازی می‌شد، اما ارتعاشات سطح آزاد مایع می‌تواند به راحتی حالت الکترون را مختل کند و در نتیجه عملکرد کیوبیت را به خطر بیندازد. نئون جامد ماده‌ای با نقص‌های کم ارائه می دهد که مانند هلیوم مایع ارتعاش ندارد و می‌تواند زمان همدوسی قابل مقایسه با سایر پلتفرم‌های ساخت کیوبیت ارائه دهد. به گفته دست‌اندرکاران این طرح سادگی این پلتفرم می‌تواند به تولید آسان و کم هزینه کیوبیت‌ها در آینده نیز کمک کند.

لینک خبر: https://phys.org/news/2022-05-quantum-bit-qubit-breakthrough.html

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها