تبدیل مولکول هیدروژن به حسگر کوانتومی فوق دقیق

فیزیکدانان دانشگاه کالیفرنیا با استفاده از یک میکروسکوپ تونلی روبشی(STM) مجهز به لیزر فمتوثانیه تراهرتز، از خواص کوانتومی یک مولکول هیدروژن دو اتمی برای مشاهده تغییرات در میدان الکترواستاتیک نمونه هدف استفاده کرده و مولکول هیدروژن را به یک حسگر کوانتومی تبدیل کردند. تکنیکی که می‌تواند خواص شیمیایی مواد را در زمان و تفکیک‌پذیری‌های مکانی بی‌سابقه اندازه‌گیری کند. طبق مطالعه اخیر در مجله science، محققان  مولکول هیدروژن را در بین نوک نقره STM و نمونه‌ای متشکل از یک سطح مس مسطح با جزایر کوچک نیترید مس قرار دادند و با پالس‌های لیزر به مدت فمتوثانیه، توانستند مولکول هیدروژن را تحریک کنند و تغییرات در حالت‌های کوانتومی آن(به واسطه میدان الکتریکی در محل نمونه) را در دماهای برودتی و در محیط خلاء فوق‌بالا دستگاه تشخیص دهند و تصاویری را در مقیاس اتمی ارائه دهند.

لینک خبر: https://www.sciencedaily.com/releases/2022/04/220422131855.htm

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها