دستاورد تاریخی مایکروسافت در راه ساخت کامپیوتر کوانتومی توپولوژیک

مطابق خبری که روز ۱۴ مارس در سایت مایکروسافت قرار گرفت، محققان این شرکت راهی برای تولید شبه ذره «مایارانا حالت‌ صفر» (Majorana zero-modes) پیدا کرده‌اند. ماشین‌های کوانتومی توپولوژیک از این ذرات برای انجام محاسبات استفاده می‌کنند. مایکروسافت همچنین راهی برای تولید پدیده فیزیکی دیگری به نام فاز ابررسانای توپولوژیکی با کمک حالت‌های صفر مایارانا پیدا کرد که برای تسهیل پردازش داده‌ها در یک کامپیوتر کوانتومی توپولوژیکی ضروری است. این یک پیشرفت علمی برجسته و یک گام مهم در راه رسیدن به محاسبات کوانتومی توپولوژیکی است که می‌تواند مایکروسافت را در مسابقه بزرگ ساخت کامپیوتر کوانتومی از سایر رقبا جلو بیندازد. با توجه به این دستاورد بنیادی فیزیکی، گام بعدی مایکروسافت ساخت کیوبیت توپولوژیک خواهد بود. به گفته محققان مایکروسافت کیوبیت توپولوژیکی ترکیب مطلوبی از سرعت، اندازه و پایداری(مقاومت در برابر خطا) در مقایسه با کیوبیت های دیگر خواهد داشت و می‌تواند راه را به سمت تولید کامپیوترهای کوانتومی پایدار و مقیاس ‌پذیر هموار کند.

لینک خبر: https://news.microsoft.com/innovation-stories/azure-quantum-majorana-topological-qubit

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها