جهش بزرگ در تولید کیوبیت‌های پایدار در دمای اتاق

بر اساس اکتشافات جدید دانشمندان در مجله نیچر، مشخص شد که نقص اتمی در برخی از بلورهای جامد ممکن است کلیدی برای آزادسازی پتانسیل انقلاب کوانتومی باشد. به گفته محققان دانشگاه northeastern، ایجاد نقص‌های خاص در دسته‌‌ای از مواد دوبعدی به نام TMD می تواند به عنوان کاندید بالقوه برای تولید کیوبیت اسپینی در دمای اتاق (برخلاف کیوبیت های حال حاضر که در دماهای بسیار پایین کار می‌کنند) استفاده شود. این دستاورد ممکن است در آینده تحولی را در عرصه تولید کیوبیت‌ها و محاسبات کوانتومی ایجاد کند.

لینک خبر: https://phys.org/news/2022-03-breakthrough-quantum-material-qubits.html

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها