کیوبیت‌های جدید با زمان وادوسی 10 ثانیه

فیزیکدانان MIT کیوبیت های جدیدی را برای رایانه های کوانتومی با استفاده از اتم های ارتعاشی کشف کردند. کیوبیت های جدید تا 10 ثانیه در حالت کوانتومی خود باقی می مانند و می توانند پایه ای امیدوارکننده برای رایانه های کوانتومی ایجاد کنند. همچنین تخمین زده می شود که تعامل این کیوبیت‌ها تنها یک میلی‌ثانیه طول می‌کشد، بنابراین می‌توانیم به ۱۰۰۰۰ عملیات در طول این زمان انسجام امیدوار باشیم که می‌تواند با سایر پلت‌فرم‌ها قابل رقابت باشد. این تیم در حال مطالعه اتم های فرمیونی پتاسیم 40 بودند که به صورت اتفاقی به این دستاورد رسیدند. آنها ابری از فرمیون ها را تا 100 نانوکلوین سرد کردند و از سیستم لیزری برای ایجاد یک شبکه نوری برای به دام انداختن اتم ها استفاده کردند. آنها شرایط را طوری تنظیم کردند که هر چاه در شبکه یک جفت فرمیون را به دام انداخت. در ابتدا، آنها مشاهده کردند که تحت شرایط خاصی، هر جفت فرمیون به نظر می‌رسد که به طور همزمان حرکت می‌کنند.  برای بررسی بیشتر این حالت ارتعاشی، آنها به هر جفت فرمیون ضربه‌ای زدند، سپس از اتم های شبکه عکس های فلورسانس گرفتند و دیدند که هر چند وقت یکبار، بیشتر مربع های شبکه تاریک می‌شوند. اما همانطور که آنها به تصویربرداری از سیستم ادامه دادند، به نظر می‌رسید اتم ها به شکل دوره ای ظاهر می شوند، که نشان می‌داد این جفت ها بین دو حالت ارتعاشی کوانتومی در حال نوسان هستند.

لینک خبر: https://scitechdaily.com/mit-physicists-have-discovered-new-qubits-for-quantum-computers-using-vibrating-atoms/

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها