مواد دوبعدی راه‌حلی برای ذخیره اطلاعات کوانتومی در دمای اتاق

محققان دانشگاه کاوندیش کمبریج دریافتند از ماده دوبعدی نیترید بور شش‌گوشه(hBN) می توان برای ذخیره اطلاعات کوانتومی در دمای اتاق استفاده کرد. نیترید بور شش‌گوشه که اخیرا به دلیل خاصیت تابشگری تک فوتونی در دمای اتاق به یکی از موضوعات داغ در حوزه فناوری‌های کوانتومی تبدیل شده است، در این مقاله به عنوان یک کاندید جدی برای استفاده در ذخیره اطلاعات کوانتومی در دمای اتاق شناسایی شده است. دانشمندان دانشگاه کمبریج یک نمونه بورم‌نیتراید شش‌گوشه را در نزدیکی یک آنتن طلایی کوچک و آهنربایی قرار دادند. با پرتاب لیزر به نمونه در دمای اتاق ، آنها قادر به مشاهده بسیاری از پاسخ های وابسته به میدان مغناطیسی مختلف بر روی نور ساطع شده از ماده بودند. محققان دریافتند که وقتی لیزر را بر روی این مواد می‌تابانیم، تکانه زاویه‌ای ذاتی(اسپین) نقص ها دستکاری می‌شوند و می‌توان از این نقص ها به عنوان راهی برای ذخیره اطلاعات کوانتومی استفاده کرد. به طور معمول، سیگنال در این سیستم‌ها همیشه یکسان است، اما در این مورد، سیگنال بسته به نقص خاصی که در حال مطالعه آن هستیم تغییر می‌کند و همه نقص‌ها سیگنال یکسانی را نشان نمی‌دهند، بنابراین هنوز پرسش‌های بی جواب زیادی برای پاسخ دادن وجود دارد.

لینک خبر: https://phys.org/news/2022-02-two-dimensional-material-quantum-room-temperature.html

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها