درهمتنیده کردن 51 کیوبیت ابررسانا: رکورد جدید


تحقیقات جدید در مورد محاسبات کوانتومی یک رکورد درهم تنیدگی کوانتومی ارائه کرده است که ثابت می‌کند ما به‌خوبی در مسیر محاسبات پس از NISQ هستیم. تحقیقات جدید که توسط Xiao-bo Zhu در دانشگاه علم و فناوری چین انجام شد، منجر به درهم‌تنیدگی 51 کیوبیت شد که توانایی لازم برای باز کردن محاسبات کوانتومی احتمالی است.

پردازنده Zuchongzhi، کامپیوتر کوانتومی مورد استفاده برای دستیابی به نتایج این آزمایش‌ها، دارای 66 کیوبیت ابررسانا است و همان فناوری ای است که توسط IBM و تعدادی دیگر از شرکت‌های برتر در فضای محاسبات کوانتومی پشتیبانی می‌شود. پس از سرد کردن کیوبیت‌های ابررسانا به صفر مطلق فضای بیرونی (273.15- درجه سانتیگراد، 459.67- درجه فارنهایت)، محققان با استفاده از امواج مایکروویو که با میدان مغناطیسی کیوبیت‌ها برهمکنش می‌کردند، وضعیت کیوبیت‌ها را کنترل و تنظیم کردند.

این به دانشمندان اجازه داد تا عملیاتی را اجرا کنند که حالت های کیوبیت ها را در یک زمان (به جای اتصالات یک به یک) تغییر می داد. این تکنیک‌ها دانشمندان را قادر می‌سازد تا با موفقیت 51 کیوبیت (که در یک خط چیده شده‌اند) و 30 کیوبیت در یک صفحه دو بعدی را با موفقیت در همتنیده کنند.

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها