به دام انداختن الکترون‌ها در یک کریستال سه بعدی


 


مقدمه:
اگر الکترونهای یک رسانا هر یک در حالت الکترونی با انرژی منحصربفرد خود قرار بگیرند، بدون پراکندگی از سوی یکدیگر می­توانند به حرکت خود ادامه دهند. اما آثار کوانتمی الکترونها تنها زمانی پدیدار می­شود که الکترونها در حالتهای الکترونی یکسان با خاصیت رفتار جمعی و موسوم به «نوارمسطح» قرار بگیرند. این آثار کوانتمی شامل ابررسانایی و اشکال یکتای مغناطیس می­شود. در گذشته محققین تنها به دستیابی چنین حالت های الکترونی در مواد دوبعدی نائل آمده بودند. شایان توجه است که ماندگاری نوارهای مسطح با این مواد به سبب درون صفحه‌­ای بودن تله‌­های الکترونی و امکان فرار از طریق بٌعد سوم (برون صفحه‌­ای) با چالش مواجه است. یکی از راهکارها، ایجاد تله­‌های الکترونی سه­‌بعدی است.

 

دستاورد اصلی:

در حال حاضر، محققین دانشگاه­های MIT، POSTECH و Toho به ترتیب از آمریکا، کره جنوبی و ژاپن با تکیه بر محاسبات نظری روی خواص الکترونی بلورهای سه‌­بعدی شناخته شده با نام «pyrochlore» برای نخستین بار موفق شدند تا به صورت تجربی چنین حالت­های الکترونی را در ماده سه‌­بعدی مزبور مشاهده کنند. شایان توجه است که نظریه پیش­گویی می­کند مسبب این نوارمسطح تداخل ویرانگر سه‌­بعدی، پرش الکترونی است. آنچه که سبب پدیدار شدن این حالت‌ها می­شود درست به مانند نمونه­‌های دوبعدی سابق، هندسه خاص چنین بلورهایی است که شباهت خوبی به طرح­های موجود در هنر سبد­بافی ژاپنی‌­ها «kagome» دارد. صرفاً با چینش اتمها با چنین هندسه خاصی مستقل از جنس اتمها، می­‌توان نوارمسطح ایجاد نمود. این یافته می­تواند به پیامدهایی مثبتی برای کاربردهای بیت­‌های کوانتمی ابررسانا، خطوط انتقال برق کارآمد و ادوات الکترونیکی هوشمند و پرسرعت بینجامد.

 

روش ساخت بلورهای «pyrochlore»:
کنارهم قراردادن عناصر سازنده بلور، ذوب آنها در دماهای بالا، سرد­سازی آنها و شکل­گیری خود­به­‌خودی بلور

 

روش اثبات تجربی حالت­های نوار مسطح:
آزمایشهای «نشرفوتون» یعنی تابش تک فوتون به بلور و آشکارسازی تک الکترون بیرون آمده از بلور؛ چنانچه انرژی الکترون‌ها با هم برابر بدست آید، نوارمسطح اثبات می­شود.

 

علت دشواری اثبات تجربی نوارهای مسطح در بلورهای سه­‌بعدی:
سطوح بسیار ناهموار آنها؛ راهکار فائق آمدن بر آن در این پژوهش استفاده از طیف­‌بینی نشرفوتونی در زوایای مختلف یا همان «Angle-resolved photoemission spectroscopy» است که از طریق آن اخذ هزاران داده‌ی­ انرژی الکترونهای بلور در عرض حدوداً نیم ساعت گزارش شده است.

 

روش ایجاد حالت ابررسانایی:

تعویض یک جزء تشکیل دهنده این بلورهای سه بعدی با ترکیبی از دو عنصر دیگر با حفظ هندسه خاص بلور­های «pyrochlore»، با تکیه بر محاسبات نظری و مشاهده جابه­‌جایی نوار مسطح به سوی انرژی صفر.

 

منبع 

 

Joseph Checkelsky et al, Three-dimensional flat bands in pyrochlore metal CaNi2Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06640-1www.nature.com/articles/s41586-023-06640-1

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها