احتمال وجود جهان های دیگر

 

خلاصه خبر:

 

دانشمندان در حال بررسی امکان چندجهانی بودن یا multiverse هستند، مجموعه ای از چند جهان که در کنار جهان ما وجود دارد. ایده چندجهانی نه تنها موضوع علمی تخیلی نیست، بلکه موضوعی جدی برای تحقیق علمی است. در مکانیک کوانتومی، تعبیر «جهان‌های متعدد» نشان میدهد که هر نتیجه ممکن از یک اندازه‌گیری در جهان‌های مختلف اتفاق بیوفتد که هر کدام نسخه ناظر خود را دارند. مفهوم دیگر چندجهانی از دید کیهانی است که در آن انبساط سریع در مراحل اولیه کیهان منجر به تشکیل جهان های حبابی دیگر میشود. با اینکه multiverse فراتر از مشاهده و آزمایش مستقیم است، دانشمندان در حال کاوش روش‌های غیرمستقیم برای مطالعه آن هستند. کتاب "The Allure of the Multiverse" به بررسی نظریه ها، تاریخ ها و فلسفه های پیرامون واقعیت های موازی بالقوه میپردازد. مطالعه multiverse اسرار جهان ما و ویژگی‌های قابل توجه آن را برجسته میکند و این نظریه را به تفسیری قابل قبول از واقعیت تبدیل میکند.

 

 

توضیحات تکمیلی:

 

مفهوم  mutiverse یا چندجهان، مجموعه ای از جهان های متعدد، نه تنها موضوعی علمی-تخیلی نیست بلکه موضوعی است که دانشمندان به طور جدی مورد بررسی قرار می دهند. ایده چندجهانی در شاخه های مختلف فیزیک از جمله مکانیک کوانتومی و کیهان شناسی ظاهر می شود. در مکانیک کوانتومی، تعبیر «جهان های متعدد» نشان می دهد که تمام حالت های ممکن ناشی از اندازه گیری ها در جهان های مختلف وجود دارند!. نظریه چندجهانی کیهانی پیشنهاد می‌کند که انبساط سریع جهان اولیه، که به عنوان تورم (inflation) شناخته می‌شود، جهان‌های حبابی دیگری را ایجاد می‌کند. این ایده ها در کتاب فیزیکدان پل هالپرن با عنوان "The Allure of the Multiverse: Extra Dimensions, Other Worlds, and Parallel Universes" بررسی شده است.

 

مشکل تنظیم دقیق، که به مقادیر دقیق ثابت‌های بنیادی اشاره دارد که امکان تشکیل کهکشان‌ها، ستاره‌ها، سیارات و حیات را فراهم می‌کند، فیزیکدانان را بر آن داشته تا امکان وجود چندجهانی را در نظر بگیرند. اگر این ثابت ها حتی اندکی متفاوت بودند، ممکن بود زندگی به شکلی که می دانیم پدیدار نشده باشد. برخی از دانشمندان حدس می زنند که جهان ما در حمایت از حیات  خاص است، در حالی که نسخه های دیگر جهان ممکن است اینگونه نباشند. با این حال، در حال حاضر، هیچ راه مستقیمی برای آزمایش وجود چندجهانی وجود ندارد.

 

محدودیت‌های مشاهده‌پذیری و اصل عدم قطعیت در مکانیک کوانتومی چالش‌هایی را برای آزمایش مستقیم فرضیه چندجهانی ایجاد می‌کند. با وجود این، اگر نظریه ای که جهان قابل مشاهده را در بر می گیرد مستلزم ارجاع به چندجهانی باشد، برخی از دانشمندان می پذیرند که جنبه هایی از واقعیت وجود دارد که ممکن است ناشناخته باقی بماند. تلاش برای درک جهان، دانشمندان را به استفاده از فیزیک نظری و مشاهدات مستقیم سوق می دهد، به این امید که هر دو روش با هم هماهنگ باشند.

 

نظرات فیزیکدانان در مورد وجود چندجهانی متفاوت است. برخی از محققانی که بر مشاهده تأکید دارند، پذیرای این ایده هستند، در حالی که برخی دیگر دیدگاه‌های متفاوتی دارند. فلسفه شخصی و سلیقه فردی در شکل دادن به دیدگاه دانشمندان در مورد جهان چندگانه نقش دارد.

 

هدف کتاب هالپرن انتقال طیف وسیعی از احتمالات در فیزیک نظری با برجسته کردن این اسرار است که چرا جهان ما ویژگی‌های خاصی را دارد که امروزه در میان طیف وسیعی از گزینه‌های بالقوه نشان می‌دهد. این کتاب خوانندگان را تشویق می‌کند تا از پیچیدگی و شگفتی جهان و تلاش مداوم برای درک آن قدردانی کنند.

 

منبع 

 

https://www.scientificamerican.com/article/heres-why-we-might-live-in-a-multiverse/

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها