دوره آموزشی محاسبات کوانتومی

Introduction and Overview - Part3نام دوره: محاسبات کوانتومی

برگزارکننده: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

مدرسان: دکتر حسین آقابابا

تعداد جلسات: 20

تعداد ویدیوها: 20

زبان: فارسی

در این دوره ابتدا مقدمه ای بر محاسبات کوانتومی گفته شده و پس از آن مبانی فیزیک و کامپیوتری لازم جهت ورود به مبحث محاسبات کامپیوتری مطرح شده است، بنابراین این دوره هیچ پیش نیازی ندارد.

برای دانلود اسلایدهای این دوره بر روی  QC Slides.rar  کلیک کنید.

برای دانلود ویدیوها می‌توانید از لینک های زیر استفاده کنید.

جلسه اول:Introduction and Overview

جلسه دوم:Introduction and Overview - Part2

جلسه سوم:Introduction and Overview - Part3

جلسه چهارم:Linear Algebra Prerequisites - Part1

جلسه پنجم:Linear Algebra Prerequisites - Part2

جلسه ششم:Linear Algebra Prerequisites - Part3

جلسه هفتم:Quantum Mechanics PreReq. - Part1

جلسه هشتم:Quantum Mechanics PreReq. - Part2

جلسه نهم:Entanglement

جلسه دهم:Density Operator - Part1

جلسه یازدهم:Density Operator - Part2

جلسه دوازدهم:Quantum Operations - Part1

جلسه سیزدهم:Quantum Operations - Part2

جلسه چهاردهم:Quantum Gates and Circuits - Part1

جلسه پانزدهم:Quantum Gates and Circuits - Part2

جلسه شانزدهم:Quantum Teleportation

جلسه هفدهم:Quantum Algorithms - Part1

جلسه هجدهم:Quantum Algorithms - Part2

جلسه نوزدهم:Quantum Algorithms - Part3

جلسه بیستم:Quantum Algorithms - Part4

 

 

​​نوشته های اخیر

دسته بندی ها