بینش جدید در مورد تاکیون ها در فیزیک مدرن

بینش جدید در مورد تاکیون ها در فیزیک مدرن
  خلاصه خبر:   تاکیون ها، ذراتی که سریعتر از نور حرکت می کنند، زمانی در نظریه نسبیت خاص غیرممکن تلقی می شدند. با این حال، تحقیقات جدید فیزیکدانان دانشگاه ورشو و دانشگاه آکسفورد نشان می‌دهد که تاکیون‌ها می‌توانند در تئوری کوانتومی قرار بگیرند، اگر هم حالت اولیه و هم حالت نهایی یک سیستم را در نظر بگیریم. این رویکرد مسائل قبلی مانند بی ثباتی و مقادیر انرژی منفی را …
ادامه مطلب

Interpreting Quantum Mechanics: Modern Foundations

Interpreting Quantum Mechanics: Modern Foundations
نام کتاب:  Interpreting Quantum Mechanics: Modern Foundations نویسنده:  David W. Snoke انتشارات: Cambridge University Press سال: 2024 دانلود یکی از بهترین کتاب‌های منتشر شده سال‌های اخیر که به بررسی مفاهیم مکانیک کوانتومی نیز پرداخته است. این کتاب هم برای افراد متخصص و هم غیرمتخصص در زمینه مکانیک کوانتومی مفید است. همچنین در این کتاب از یک رویکرد آموزشی  "بدون ریاضی" تا "با ریاضیات پیشرفته" استفاده شده است که این کتاب را ارزشمند …
ادامه مطلب

Modern Quantum Mechanics

Modern Quantum Mechanics
نام کتاب:  Modern Quantum Mechanics نویسنده:  J. J. Sakurai, Jim J. Napolitano انتشارات:  Addison Wesley سال:2010 دانلود معرفی شده در کانال تلگرام با عنوان  : معرفی 6+1 کتاب محاسبات کوانتومی توسط Olivia Lanes از IBM(بخش دوم)
ادامه مطلب

Introduction to Quantum Mechanics

Introduction to Quantum Mechanics
نام کتاب:  Introduction to Quantum Mechanics نویسنده:  David J. Griffiths انتشارات:  Pearson Prentice Hall سال:2004 دانلود معرفی شده در کانال تلگرام با عنوان  : معرفی 6+1 کتاب محاسبات کوانتومی توسط Olivia Lanes از IBM
ادامه مطلب

احتمال وجود جهان های دیگر

احتمال وجود جهان های دیگر
  خلاصه خبر:   دانشمندان در حال بررسی امکان چندجهانی بودن یا multiverse هستند، مجموعه ای از چند جهان که در کنار جهان ما وجود دارد. ایده چندجهانی نه تنها موضوع علمی تخیلی نیست، بلکه موضوعی جدی برای تحقیق علمی است. در مکانیک کوانتومی، تعبیر «جهان‌های متعدد» نشان میدهد که هر نتیجه ممکن از یک اندازه‌گیری در جهان‌های مختلف اتفاق بیوفتد که هر کدام نسخه ناظر خود را دارند. مفهوم …
ادامه مطلب

کشف فاز جدیدی از ماده با استفاده از یک پردازنده کوانتومی

کشف فاز جدیدی از ماده با استفاده از یک پردازنده کوانتومی
  خلاصه خبر:   فیزیکدانان دانشگاه هاروارد به طور تجربی فاز جدیدی از ماده به نام نظم "توپولوژیکی غیرآبلی" را با استفاده از یک پردازنده کوانتومی ایجاد کرده اند. آن‌ها با موفقیت آنیون‌های غیرآبلی را سنتز و کنترل کردند، ذرات عجیبی که بین بوزون‌ها و فرمیون‌ها قرار داشته که پایدار بوده و دارای قابلیت‌های حمل حافظه هستند. این تحقیق نویدبخش محاسبات کوانتومی است، زیرا یون های غیر آبلی میتوانند به …
ادامه مطلب

اندازه‌گیری گرانش در مقیاس میکروسکوپی

اندازه‌گیری گرانش در مقیاس میکروسکوپی
  خلاصه خبر:   دانشمندان با اندازه گیری گرانش در سطح میکروسکوپی در درک نیروهای کیهان پیشرفت کرده اند. در یک آزمایش پیشگامانه، آنها با موفقیت یک کشش گرانشی ضعیف را روی یک ذره کوچک با استفاده از آهنرباهای معلق شناسایی کردند. این دستاورد می تواند راه را برای کشف نظریه گرانش کوانتومی فرّار هموار کند. محققان امیدوارند با کوچک کردن این تکنیک و کاوش در قلمرو کوانتومی رازهایی مانند …
ادامه مطلب

Quantum Mechanics, Volume 3

Quantum Mechanics, Volume 3
نام کتاب: Quantum Mechanics, Volume 3: Fermions, Bosons, Photons, Correlations, and Entanglement نویسنده: Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloë انتشارات: Wiley سال: 2019 این کتاب  و مجموعه سه جلدی آن جدیدترین و کامل ترین مرجه برای درس مکانیک کوانتومی به شمار می‌آید. دانلود
ادامه مطلب

Quantum Mechanics, Volume 2

Quantum Mechanics, Volume 2
نام کتاب: Quantum Mechanics, Volume 2: Angular Momentum, Spin, and Approximation Methods نویسنده: Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu , Frank Laloë انتشارات: Wiley سال: 2019 این کتاب  و مجموعه سه جلدی آن جدیدترین و کامل ترین مرجه برای درس مکانیک کوانتومی به شمار می‌آید. دانلود  
ادامه مطلب

اخبار اخیر

دسته بندی ها