Interpreting Quantum Mechanics: Modern Foundations

Interpreting Quantum Mechanics: Modern Foundations
نام کتاب:  Interpreting Quantum Mechanics: Modern Foundations نویسنده:  David W. Snoke انتشارات: Cambridge University Press سال: 2024 دانلود یکی از بهترین کتاب‌های منتشر شده سال‌های اخیر که به بررسی مفاهیم مکانیک کوانتومی نیز پرداخته است. این کتاب هم برای افراد متخصص و هم غیرمتخصص در زمینه مکانیک کوانتومی مفید است. همچنین در این کتاب از یک رویکرد آموزشی  "بدون ریاضی" تا "با ریاضیات پیشرفته" استفاده شده است که این کتاب را ارزشمند …
ادامه مطلب

اخبار اخیر

دسته بندی ها